Webinár

23.03.2021 13:00 to 14:30
WEBINÁR SALTEK
Kutlíkova 17
85102 Bratislava
Pozývame Vás na špecializované odborné školenie firmy SALTEK® na tému aplikácia prepäťových ochrán v telekomunikáciách a rádiokomunikáciách. V prvej časti sa zoznámite so špecifikami komplexnej ochrany telekomunikačných uzlov a sietí proti prepätiam, v druhej časti sa zameriame na ochranu BTS staníc, technológií na telekomunikačných a rádiokomunikačných vežiach a na záver ešte na komerčné prijímacie systémy TV/SAT. Naučíte sa prepäťové ochrany správne vytypovať  a inštalovať v rôznych situáciách, sieťach a systémoch. Budete mať možnosť konzultovať špecifické situácie z vašej praxe. Pre účasť na školení je odporúčané už mať základné vedomosti z problematiky aplikácie prepäťových ochrán, ktoré získate na všeobecnom školení SALTEK®.  

Program:

  • Princíp vzniku prepätia pri údere blesku do veže
  • Generácia BTS a rôzne aplikácie SPD pre ne
  • Detailný popis jednotlivých SPD SALTEK pre BTS a spôsob nasedenia a umiestnenia
  • Parametre a spôsob výberu SPD pre konkrétne aplikácie a prístroje
  • Princípy ochrany komerčných prijímačov TV/SAT 

KAPACITA WEBINÁRA JE OBMEDZENÁ, PRI NAPLNENÍ TEJTO KAPACITY, NEBUDE UŽ MOŽNOSŤ REGISTRÁCIE

 

 

Kde školení najdete 

WEBINÁR SALTEK
Kutlíkova 17
85102 Bratislava