Košice

Primárne karty

24.09.2019 09:00 to 14:00
Kultúrno-spoločenské centrum
Jedlíkova 7
Košice

Školenie silnoprúd

Školenie silnoprúd – zamerané na rozvody nn do 1000 V

 

Pozývame vás na špecializované odborné školenie firmy SALTEK®, zamerané na tému projektovanie a montáž prepäťových ochrán v silnoprúdových aplikáciách. Predpokladom účasti je absolvovanie základného všeobecného školenia. Naučíte sa prepäťové ochrany správne projektovať a inštalovať v napájacích sústavách rôznych typov budov (TN-C, TN-S, TT, IT). Taktiež sa naučíte správne navrhovať a zapojiť rozvádzače s prepäťovými ochranami, správne ochrániť technologické zariadenia. Naučíte sa vysporiadať s nebezpečnými vývodmi k zariadeniam na plášti a na streche budovy. Zoznámite sa s požiadavkami kladenými na revíznych technikov. A pochopiteľne vám ukážeme najčastejšie chyby pri montážach konkrétnych prepäťových ochrán.

Program:

  • Koordinácia prepäťových ochrán v sieťach nn - podklady pre projektovanie
  • Zásady správnej inštalácie prepäťových ochrán v rámci topológie budovy
  • Zásady voľby ochrany proti pozdĺžnemu a priečnemu prepätiu (zapojenie x+0, x+1)
  • Zásady správnej montáže prepäťových ochrán v rozvádzačoch
  • Zásady ochrany napájania technologických zariadení
  • Podrobný postup pri revíziách inštalácií s prepäťovými ochranami

Kde školení najdete 

Kultúrno-spoločenské centrum
Jedlíkova 7
Košice