Riešenie pre antény a vysielače

Prijímacie a vysielacie systémy sú umiestňované na veľmi exponované miesta, kde musí technológia behom svojej životnosti odolávať atmosférickým javom. Komponenty SALTEK® zaisťujú najlepšiu možnú ochranu technológie pred úderom blesku a indukovaným prepätím a zvyšujú tak prevádzkovú spoľahlivosť technológií.

  • Ochrana napájacej siete 230/400V
    • Vysielacie a prijímacie systémy napájané z rozvodnej siete je treba chrániť proti atmosférickým javom (bleskom) naindukovaným do rozvodnej siete a tiež proti prepätiu, ktoré vzniká v rozvodnej sieti. Výkonné ochrany SALTEK® spoľahlivo minimalizujú problémy s prepätím na distribučnej sieti.
  • Ochrana pred prepätím anténnych zvodov
    • Vstupy (výstupy) technológie do anténnych systémov sú ohrozené úderom blesku do týchto systémov prípadne naindukovaným prepätím na anténne zvody. Ucelená rada koaxiálnych ochrán SALTEK® minimalizuje problémy s prepätiami prichádzajúcimi od antén a tak významne zvyšuje spoľahlivosť a prevádzkyschopnosť danej technológie.