VDE certifikácia laboratória SALTEK

Laboratórium SALTEK získalo certifikát nemeckej certifikačnej spoločnosti VDE v programe TDAP na úroveň 2. v oblasti „Ochrana/Protection“. Ide o certifikáciu v rozsahu normy IEC 61643-11:2011 pre testy prepäťových ochrán. Sme jediným laboratóriom s touto úrovňou certifikácie VDE v SR!
Táto certifikácia nám umožní realizovať celý rad elektrických impulzných testov našich prepäťových ochrán na získanie medzinárodne uznávanej výrobkovej certifikácie VDE priamo v rámci nášho laboratória. Tým celý proces certifikátov VDE pre naše výrobky výrazne urýchlime.
Na získanie certifikácie sme museli splniť dlhý zoznam kvalitatívnych a technických podmienok vrátane úrovne kvalifikácie tímu skúšobných inžinierov. Získanie certifikácie potvrdilo vysokú úroveň našich technikov aj vývojového prostredia.
Celý program certifikácie CTF (Customer Test Facility = zákaznícke laboratórium) je metodicky riadený priamo prostredníctvom IECEE (IEC System Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components) www.iecee.org.
 
Skratky:
TDAP – test dáta aceptance program