SX-090-B50 F/F

Pre technológie s koaxiálnym rozhraním bola nanovo vyvinutá dvojstupňová ochrana s dôrazom na výborné vysokofrekvenčné vlastnosti a čo najnižšiu ochrannú napäťovú hladinu pre ochranu citlivých vstupov profesionálnych prijímačov (GPS, SAT, monitorovacie prijímače, komunikačné prijímače, ...).
Viac informácií - katalóg on-line