ŠKOLENIA JESEŇ 2019

Ponúkame bezplatné školenie pre projektantov, investorov a dodávateľské firmy, na ktorých Vás zoznámime nielen s novými trendmi v odbore ochrany pred prepätím, ale aj so správnym spôsobom ich projektovania, montážou a použitím. Pripravili sme pre vás školenia : všeobecné, silnoprúd, slaboprúd.
Všeobecné školenia sú zamerané na základné princípy ochrany proti prepätiu, projektovanie a montáž prepäťových ochrán v silnoprúdových a slaboprúdových aplikáciách. Školenie silnoprúd bude zamerané na rozvody nn do 1000 V a naučíte sa správne projektovať a inštalovať prepäťové ochrany v napájacích sústavách rôznych typov budov (TN-C, TN-S, TT, IT). Školenie slaboprúd bude zamerané na tému projektovania a montáže prepäťových ochrán v slaboprúdových aplikáciach a to : MaR, riadiace systémy, automatizáciu, EZS, EPS, dátove siete. Viac informácií zde.