Spoločnosť

Sídlo spoločnosti:

SALTEK Slovakia s.r.o.

Kutlíkova 17

851 02 Bratislava

Telefón: (+421) 262 250 311-12

Technická podpora:  podpora@saltek.sk

Objednávky :  odbyt@saltek.sk

E-mail: info@saltek.sk

WWW: www.saltek.eu/sk

Registrácia:

Obchodný register okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka 40079/B.

IČ: 36290211 DIČ: 2022165035

IČDPH: SK2022165035

Peňažný ústav / Číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1371075006/1111

IBAN : SK7711110000001371075006