Obchodné oddelenie

Sídlo spoločnosti:

SALTEK Slovakia s.r.o.

Kutlíkova 17

851 02 Bratislava

Telefón: (+421) 262 250 311-12

Technická podpora: podpora@saltek.sk

Objednávky :  odbyt@saltek.sk

E-mail: info@saltek.sk

WWW: www.saltek.eu/sk

Registrácia:

Obchodný register okr. súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka 40079/B.

IČ: 36290211 DIČ: 202216503

IČDPH: SK2022165035

Peňažný ústav / Číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1371075006/1111

IBAN : SK771111000000137107500

Technicko-obchodní zástupcovia pre SALTEK Slovakia s.r.o

meno

funkcia

kraj

telefón

email

Slavomír Čepa

Obchodný riaditeľ

kraje Bratislavský, Trnavský, Trenčianský, Žilinský

(+421) 905 882 131

s.cepa@saltek.sk

 

Pavol Pavlačka

Technicko-obchodný zástupca

kraje Žilinský, Bansko bystrický, Trenčiansky

(+421) 908 766 755

p.pavlacka@saltek.sk

Ľudovít Turčan

Technicko-obchodný zástupca

kraje Košický a Prešovský

(+421) 905 320 840

l.turcan@saltek.sk

 

 

Technické a obchodné informácie žiadajte vo svojich regiónoch