Řešení pro antény a vysílače

Přijímací a vysílací systémy jsou umisťovány na velice exponovaná místa, kde musí technologie během své životnosti odolávat atmosférickým jevům. Komponenty SALTEK® zajišťují nejlepší možnou ochranu technologie před úderem blesku a indukovaným přepětím a zvyšují tak provozní spolehlivost technologií.

  • Ochrana napájecí sítě 230/400V
    • Vysílací a přijímací systémy napájené z rozvodné sítě je třeba chránit proti atmosférickým jevům (bleskům) naindukovaným do rozvodné sítě a také proti přepětí, které vzniká v rozvodné síti. Výkonné ochrany SALTEK® spolehlivě minimalizují problémy s přepětím na distribuční síti.
  • Ochrana před přepětím anténních svodů
    • Vstupy (výstupy) technologie do anténních systémů jsou ohroženy úderem blesku do těchto systémů případně naindukováním přepětí na anténní svody. Ucelená řada koaxiálních ochran SALTEK® minimalizuje problémy s přepětím přicházejícím od antén a tak významně zvyšuje spolehlivost a provozuschopnost dané technologie.