Podpora zaměstnanosti SALTEK - podnikové vzdělávání 2017 - 2018

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

  • Manažerské dovednosti, se zaměřením na klíčové dovednosti jako je Efektivní komunikace, Firemní kultura, Vedení a koučink zaměstnanců a Management (řízení) změn v rozsahu 60 hodin pro vedoucí pracovníky.
  • Jazykové dovednosti pro pracovníky na všech úrovních společnosti v rozsahu 192 hodin, zejména se zaměřením na anglický jazyk.

Projekt je podpořen z Evropských fondů. Poskytovatelem dotace je MPSV ČR. Číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004613.

Logo-OPZ-barevnejpg