VDE certifikace laboratoře SALTEK

Laboratoř SALTEK získala certifikaci německé certifikační společnosti VDE v programu TDAP na úroveň 2  v oblasti „Ochrana/Protection“. Jedná se o certifikaci v rozsahu normy IEC 61643-11:2011 pro testy přepěťových ochran. Jsme jedinou laboratoří s touto úrovní certifikace VDE v ČR! 
Tato certifikace nám umožní realizovat řadu elektrických impulzních testů našich přepěťových ochran pro získání mezinárodně uznávané výrobkové certifikace VDE přímo v rámci naší laboratoře. Tím celý proces certifikátů VDE pro naše výrobky výrazně urychlíme.
Pro získání certifikace jsme museli splnit dlouhou řadu kvalitativních a technických podmínek, včetně úrovně kvalifikace týmu zkušebních inženýrů. Získání certifikace potvrdilo vysokou úroveň našich techniků i vývojového prostředí.
Celý program certifikace CTF (Customer Test Facility = zákaznická laboratoř) je metodicky řízen přímo prostřednictvím IECEE (IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components) www.iecee.org .
 
Zkratky:
TDAP – test data acceptance program