Nový svodič FLP-B+C MAXI VS již v prodeji

FLP-B+C MAXI VS je velmi výkonný svodič bleskových proudů a přepětí integrovaný v jednom pouzdru se signalizací funkčnosti ochrany a vyjímatelnými moduly od společnosti SALTEK.

V oblasti velmi výkonných svodičů bleskových proudů a přepětí probíhá bouřlivý vývoj umožněný technologickým pokrokem ve výrobě vysoce odolných varistorů. Unikátní konstrukce firmy SALTEK – sériová kombinace těchto varistorů a uzavřeného plynového jiskřiště vhodně kombinuje výhody obou prvků a umožňuje svedení bleskových proudů až do hodnoty 25 kA (10/350 μs) na jeden pól (36 mm) při nulovém následném proudu a eliminuje unikající proudy. Nový FLP-B+C MAXI VS se tak stal rovnocenným konkurentem uzavřenému jiskřišti s iniciačním obvodem a některými svými vlastnostmi, jako je mimo jiné např. signalizace funkčnosti ochrany, je i předčí.

Kombinace varistorů a výkonných uzavřených plynových jiskřišť přináší následující výhody:

 • vysoká svodová schopnost 25 kA impulsního proudu s tvarem vlny 10/350 μs (což je srovnatelné s výkonovými jiskřišti),
 • nulové následné proudy (oproti samotným jiskřištím), to znamená, že zařízení ani instalace nejsou zbytečně nadměrně zatěžována při zapůsobení svodiče,
 • nulový unikající proud (oproti svodičům pouze na bázi varistoru), který se po celou dobu životnosti nezvyšuje, a to ani po zatížení bleskovými proudy,
 • reakce již na nízká přepětí vyskytující se v napájecí síti – řádově již od 800 V AC,
 • signalizace stavu svodiče, tím se snadněji identifikuje poškození svodiče oproti běžným jiskřištím, optická i dálková signalizace stavu,
 • nevyžaduje iniciační obvod, snížený počet součástek zvyšuje spolehlivost,
 • svodič bleskových proudů byl testován jako SPD typ 1 a typ 2 a splňuje požadavky ČSN EN 61643-11,
 • vhodný pro budovy třídy LPS I až IV s třífázovým napájením systému TN-C , TN-S nebo TT.

Nová řada výrobků společnosti SALTEK, do které patří také FLP-B+C MAXI VS, klade podstatně větší důraz na monitorování funkčnosti ochran. Monitorování funkčnosti ochrany plní kromě standartní signalizace poruchy ochrany další neméně důležitou funkci a to monitorování přítomnosti vyjímatelného modulu. Tato přidaná funkce dálkové signalizace tak zamezí, aby při revizích nedošlo k opomenutí zasunutí vyjímatelného modulu zpět do ochrany, případně upozorní na neoprávněnou manipulaci s ochranou. Díky této vlastnosti je ochrana předurčena k použití v technologiích, kde je třeba zajistit bezpečné napájení a minimalizovat tak riziko poškození technologií díky přepětí. Princip funkce dálkové signalizace je ukázán na obr. 1.

Instalace svodiče bleskových proudů

Tento svodič vyhoví ve většině běžných instalací nn a je vhodný pro ochranu rodinných domů, administrativních a průmyslových objektů. Pro rodinné domy, které jsou vybaveny jedním rozvaděčem, postačí pro komplexní ochranu elektrických a elektronických zařízení EZS, EPS, apod. pouze svodič bleskových proudů FLP-B+C MAXI VS (SPD typ 1 a typ 2), doplněný o vhodný typ přepěťových ochran SPD typu 3 (např. chráněné zásuvky, adaptéry, SPD typ 3 s VF filtrem na lištu DIN, apod.) V budovách, kde je hlavní rozvaděč a několik podružných rozvaděčů, se do hlavního rozvaděče instaluje FLP-B+C MAXI VS a do podružných rozvaděčů vzdálených více jak 10 m po vedení pak opět svodiče SPD typu 2 (např. SLP-275 V). Komplexní ochrana proti přepětí se neobejde bez instalace přepěťových ochran SPD typu 3. Vhodné typy lze vyhledat v katalogu firmy SALTEK nebo na internetových stránkách. Při instalaci do napájecích sítí je možno zapojit svodič bleskových proudů FLP-B+C MAXI VS dvojím způsobem. Takto provedená zapojení odpovídají požadavkům normy ČSN 33 2000-5-534 pro SPD typ 1.

Na obr. 2a je ukázáno zapojení do „V“. Tento typ zapojení je možno používat do hodnoty jištění 125 A.

Na obr. 2b je ukázáno paralelní připojení. Tento typ zapojení je vhodný pro větší hodnoty jištění, protože hodnota předjištění pro FLP-B+C MAXI VS je 250 A. Do této hodnoty je schopen vnitřní odpojovač při poruše FLP-B+C MAXI VS bezpečně odpojit.

Unikátní konstrukce FLP-B+C MAXI VS usnadňuje montáž do rozvaděčů. Tato konstrukce umožňuje zasunout vyjímatelný modul do základny dvojím způsobem, nejen v základní poloze (obr. 3a), ale také otočený o 180° (obr. 3b), což umožňuje širokou variabilitu montáže.

Jak bylo již ukázáno, FLP-B+C MAXI VS ve všech svých verzích je velice vhodná výkonná ochrana všude tam, kde se požaduje zajistit bezpečné napájení a minimalizovat tak poruchy, případně riziko poškození technologií, které by nám díky přepětí mohly vzniknout. FLP-B+C MAXI VS je předurčen k nasazení do rozsáhlých technologických provozů, elektráren, všude tam, kde záleží na účinné ochraně zařízení (technologií) proti účinkům bleskových proudů a spínacího přepětí.

Momentálně dodávaná provedení:

 • FLP-B+C MAXI VS - jeden pól, určený do jednofázových systémů TN-C,
 • FLP-B+C MAXI VS/2 - určený do jednofázových systémů TN-S,
 • FLP-B+C MAXI VS/1+1 - určený do jednofázových systémů TT,
 • FLP-B+C MAXI VS/3 - určený do systémů TN-C případně TN-C-S do hlavního rozvaděče
 • FLP-B+C MAXI VS/4 - určený do systémů TN-S
 • FLP-B+C MAXI VS/3+1 - určený do systémů TT