Výrobky, které společnost SALTEK s.r.o. dodává, jsou v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU (RoHS) a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). Společnost SALTEK s.r.o. má zajištěn zpětný odběr obalů od konečného spotřebitele v rámci systému sdruženého plnění provozovaného společností EKO-KOM, a.s. Společnost SALTEK s.r.o. plní povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu v rámci kolektivního systému provozovaného společností REMA Systém, a.s.