Ekologické informace

Plastové části výrobků bez kovových příměsí se zařazuji v souladu s Katalogem odpadů jako plastový odpad (katalogové číslo 20 01 39), kategorie ostatní. Tento odpad se odkládá do nádob na tříděný komunální odpad k materiálovému využití. Ostatní části výrobků se zařazují jako směsný komunální odpad (katalogové číslo 20 03 01), kategorie ostatní. Spotřebitel tento odpad odkládá do nádob na směsný komunální odpad. Společnost SALTEK s.r.o. má zajištěn zpětný odběr obalů od konečného spotřebitele smlouvou s firmou EKO-KOM, a.s. pod klientským číslem EK-F06021651. Společnost SALTEK s.r.o. plní povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu v rámci kolektivního systému provozovaného společností REMA Systém, a.s. Výrobky, které společnost SALTEK s.r.o. dodává, jsou v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2011/65 (RoHS) a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Soubory ke stažení: 
rohs-cz.pdf( 210.62 KB )
reach-cz.pdf( 334.47 KB )