Gesellschaft

Verfauf und technische Unterstützung:

SALTEK TRADE s. r. o.

Vodňanská 1419/226

198 00 Praha 9 - Kyje

Czech Republic

Telefonnummer: (+420) 272 942 470

Fax: (+420) 267 913 411

E-mail: trade@saltek.cz

WWW: www.saltek.eu/de

Sitz der Gesellschaft:

SALTEK s.r.o.

Drážďanská 561/85

400 07 Ústí nad Labem

Czech Republic

Telefonnummer: +420 475 655 511

Fax: +420 475 622 213

E-mail: info@saltek.cz

Registrierung SALTEK TRADE:

Steuernummer: CZ27232417

Bankverbindung:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Kontonummer: 401567024/2700

IBAN : CZ7927000000000401567024

SWIFT: BACXCZPP